Ett rent tak

Vilka är då fördelarna med ett rent tak?

Fördelarna med ett rent tak är många, men framför allt är det viktigt att få bort mossan som likt vanliga tvättsvampar suger åt sig vatten och håller ytan fuktig.

Som man kan läsa under ”Ett växande problem” så innebär mer fukt snabbare tillväxt och därmed även snabbare nerbrytning av underlaget. Påväxtens förutsättningar blir alltså bättre ju längre tid du väntar.

Till vintern står vattnet kvar i påväxten och ökar risken för frostsprängning i pannorna när påväxten fryser.

Vatten kan även vid hög nederbörd stannas upp av påväxt och smita in under pannorna och skada underliggande material samt i värsta fall ge upphov till mögelskador.

Takrännor och avvattningssystem blir fulla med påväxt flera gånger per år och sätts därmed ur funktion. Detta bidrar till snabbare förslitning på fasad och underliggande skivor.

Ett rent tak ger således inte bara ett mer njutbart helhetsintryck, det ger dig som fastighetsägare mindre underhållsarbete samt ett ökat mervärde både gällande pris samt intresse vid försäljning.

Telefon
0470-255 50
036-12 22 55
073-642 40 74
072-203 03 65
Adress
Långstorp, Kastanjen
355 93 Växjö
Vi stödjer