Säkerhet

Vi på Smålands Takrengöring / Eddes Skorstenar och Tak utför allt arbete med största möjliga säkerhetstänk. När vi utför våra offerter påbörjas även riskanalys samt åtgärdsplan över objektet i fråga. När sedan arbetet skall påbörjas utförs en rad punkter för att förbättra säkerheten, detta är således väldigt individuellt för varje objekt men några få vanligt förekommande åtgärder är:

  • Flytt av spetsiga/trubbiga föremål i och omkring arbetsområdet
  • Samverka med kunden i frågan om kundens trädgård/växter och arbetets påverkan
    på dessa
  • Säkra stegar och fallskydd med för ändamålet godkänd fästpunkt
  • Göra kunden mer kunnig på säkerheten som krävs runtom takarbete
  • Använda så få och liten mängd miljöfarliga ämnen som möjligt för att kunna genomföra arbetet med kvalitet och med ett för kunden gott resultat
  • Använda den skyddsutrustning som för ändamålet är föreskiven

Under 2009 anmäldes 271 fallolyckor inom byggbranschen till arbetsmiljöverket, vi är väl medvetna om att denna typ av olyckor är bland de mest förekommande och ofta har en väldigt tragisk utgång. Vi jobbar således med fallskydd samt har ett högt säkerhetstänk så fort arbetet börjar närma sig takets alla kanter. Vi räknar starkt med att både kunder och utomstående omedelbart ställer oss en fråga om det är något man undrar angående säkerheten.

”Det traditionella sättet att förstå olyckor genom fokus på den fysisk/tekniska miljön är inte tillräckligt för att förebygga olyckor. Säkerhet bygger även på samspel mellan människor. För att minska antalet olyckor krävs kunskap om hur individens säkerhet påverkas av psykologiska och sociala faktorer i samverkan med organisationen och den tekniska miljön. ”
Arbetsmiljöverket -
Fallolyckor inom byggbranschen – en sammanställning
REM 2009/16827 Handläggare: Solfrid Nilsen

Telefon
0470-255 50
036-12 22 55
073-642 40 74
072-203 03 65
Adress
Långstorp, Kastanjen
355 93 Växjö
Vi stödjer