Skorstensskydd

Skydd av skorsten - fällbar skorstenshuv

Vår affärsidé har varit att ta fram ett skorstensskydd som skyddar utvändigt och invändigt och som skulle vara lätt att öppna för att komma åt ventilations- och eldningskanaler. Dessa kriterier har vi uppnått med vår skjutbara skorstenshuv. Produkten monteras nu i södra Sverige.

Skorstenen är oftast inte så dålig som man tror, fogar man upp skorstenen och blir av med fukt inifrån med hjälp av skorstensskyddet så har du konserverat din skorsten i ett gott skick.

Det är viktigt att lätt komma åt ventilations- och eldningskanaler, skulle problem uppstå måste fackmän (t.ex. vid sotnings- och ventilationsarbeten) lätt komma åt dessa.

Huven Löser Problemen – Skorstensskyddet

Med huven får du ett effektivt regnskydd över hela skorstenen. När skorstenen inte längre utsätts för regn och snö upphör slitaget.

Underbeslaget som huven är fästad i täcker hela kronan och har en extra nedre droppkant som leder bort regnvattnet ifrån skorstenen.

Huven förstärker den ejektorverkan som uppstår när det blåser, och ökar därför draget i samtliga kanaler. Detta innebär bättre fungerande ventilation.

Bättre fungerande ventilation tillsammans med torr murstock förbättrar inomhusmiljön.

Huven består av två delar, överst själva bågen, samt underbeslaget som täcker hela kronan (toppen av skorstenen). Med andra ord får du både en huv och ny krona i samma produkt.

Fällbart skorstensskydd.

Varje skorsten är unik

När du ringer och beställer så kommer vi ut och mäter din skorsten. Huvens underbeslag byggs efter måtten på din skorstenskrona. Underbeslagets bredd och indrag varieras efter skorstenens utseende.

Telefon
0470-255 50
036-12 22 55
073-642 40 74
072-203 03 65
Adress
Långstorp, Kastanjen
355 93 Växjö
Vi stödjer